Planning werkzaamheden


Om de bereikbaarheid van uw pand/bedrijf zo goed mogelijk te waarborgen, voert Strabag de werkzaamheden gefaseerd uit. Dit betekent dat we dus niet op het hele traject (kruising N273- Diepenbroeklaan tot aan kruising N273-Tangweg) tegelijkertijd werkzaam zijn. De exacte data en aanvullende informatie worden persoonlijk en tijdig aan u gecommuniceerd. Uiteraard wordt gezorgd voor een veilige afzetting en voldoende bewegwijzering voor alle verkeersdeelnemers.

Januari en februari 2021

In deze maanden treffen we de voorbereiding van het project en zijn de eerste medewerkers van de aannemer dus al ter plekke aanwezig. Denk hierbij aan klein graafwerk en het plaatsen van de bouwketen.

Maart 2021 – juli 2021

Begin maart starten de werkzaamheden aan het fietspad en onderliggende riool. Deze werkzaamheden lopen tot medio juli. De rijbaan N273 blijft in deze fase gewoon in gebruik. Fietsers worden met passende verkeersmaatregelen tijdens deze fase omgeleid.

Juli 2021 – augustus 2021

De werkzaamheden aan de rijbaan starten op meerdere plekken tegelijk vanaf medio juli 2021. Tijdens deze fase is het doorgaande verkeer door Baarlo over de N273 niet mogelijk, bestemmingsverkeer voor Baarlo zelf blijft wel mogelijk. Deze werkzaamheden duren tot eind Augustus 2021.

September 2021

Als laatste voeren we de opruim- en groenwerkzaamheden in september 2021 uit.