Onderzoek naar PFAS in grond Baarlo


De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. We onderzoeken of in de grond in Baarlo PFAS aanwezig is.

PFAS zijn gebruikt in veel verschillende producten. Bijvoorbeeld in kleding, meubels, verpakkingsmaterialen en kookgerei. Bij het gebruik en de verwerking van deze producten en bij fabrieksemissies en incidenten zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen.

Wanneer er bij werkzaamheden grond moet worden geroerd/verplaatst, moet deze grond worden onderzocht op PFAS. Dit geldt ook voor de reconstructie van de N273 Baarlo. Vooral voor het aanbrengen van de infiltratiepakketten in Baarlo voor het opvangen van water moet veel grond worden geroerd/verplaatst.

Halverwege oktober hebben we grondmonsters uit de grond gehaald en opgestuurd voor onderzoek op de aanwezigheid van PFAS. Dit onderzoek duurt een aantal weken en wij verwachten de resultaten hiervan eind van dit jaar.

Het is nog onduidelijk wat er met de geroerde/verplaatste grond moet worden gedaan als er PFAS in zit. In een volgende nieuwsbrief kunnen we meer vertellen over de resultaten van het onderzoek.