Wat gaan we doen


Het project omvat werkzaamheden op meerdere locaties die door Strabag, in opdracht van de Provincie, worden uitgevoerd. Zo vervangen we de fietspaden Zuid en Noord en wordt hierbij ook een infiltratieriolering aangelegd. Ook de rijbaan van de N273 wordt volledig vervangen.

Vervangen fietspad zuid en fietspad noord met daaronder aanleg van infiltratieriolering  (periode maart – medio juli 2021)


Hierbij verwijderen we het hele asfaltpakket. In het tracé van het fietspad wordt een infiltratieriool aangelegd. Dit is een riool wat regen opvangt en geleidelijk in de grond laat wegzakken. Vervolgens brengen we nieuwe fundering aan, herstellen we inritten en wordt het fietspad uitgevoerd in rode tegels.

Reconstructie gehele N273 rijbaan (periode medio juli tot eind augustus 2021)


Het grondwerk van de rijbaan inclusief de kruisingen, bushaltes en middengeleiders wordt volledig verwijderd. De rijbaan komt voor een groot gedeelte lager te liggen. Vervolgens bouwen we het nieuwe funderingspakket op en worden er nieuwe bushaltes en geleiders gemaakt. Daarna wordt het asfaltpakket gerealiseerd.

Om uw pand/bedrijf zo goed mogelijk bereikbaar te houden, houden we tijdens onze werkzaamheden de weg zo veel mogelijk open voor uw personeel, bezoekers en leveranciers. Wij verzoeken u ook rekening te houden met onze werkzaamheden en de veiligheid van onze medewerkers.

Wij kunnen helaas niet voorkomen dat u hinder ervaart door onze werkzaamheden, maar vragen hierin om uw begrip. Wij doen er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken.