Aansluitende werkzaamheden


In aansluiting op de reconstructie N273 Baarlo start de gemeente met de aanleg van een nieuwe weg vanuit Napoleonsbaan Zuid naar de woonwijk Kuukven. Het ontwerp is samen met de bewoners van de wijk en het Dorpsoverleg tot stand gekomen.

Met de aanleg van de nieuwe verbindingsweg worden er een aantal knelpunten opgelost.

  • Er komt een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Voort.
  • Bewoners van Kuukven kunnen vanuit de Bong en vanuit de Napoleonsbaan Zuid de wijk bereiken en verlaten.
  • Bezoekers van Chateau de Raay en Jong Nederland kunnen ook vanuit twee richtingen hun locatie bereiken of verlaten.
  • De verkeersdrukte in de wijk én in de Bong neemt af en de verkeersveiligheid neemt toe.

Op dit moment wordt het plan uitgewerkt en daarna zoekt de gemeente een aannemer om het uit te voeren. De werkzaamheden starten waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2021.