Planten van bomen en groen


Binnenkort zijn alle werkzaamheden van BESIX afgerond. Daarna zal een groenaannemer starten met de aanplant van bomen en hagen. Deze werkzaamheden vinden plaats in de winter, de meest geschikte periode voor de aanplant van bomen. Hiervoor is het niet nodig om het verkeer om te leiden.

De aanbestedingsprocedure voor de nieuwe aanplant is gestart. Deze procedure is naar verwachting eind van dit jaar afgerond, zodat de aanplant begin 2022 gerealiseerd kan worden.

Tijdens de uitvoering worden verkeersmaatregelen en verkeersregelaars ingezet, waardoor de hinder op de hoofdrijbaan minimaal zal zijn. De werkzaamheden vinden plaats buiten de spitsuren. De aanplant van de bomen en de hagen wordt gecoördineerd vanuit de afdeling wegbeheer.