Afronding werkzaamheden


We hebben de afgelopen weken gewerkt aan fase 3. Aannemer BESIX heeft gewerkt aan straatwerk aan het fietspad en de opritten van woningen, het afwerken van bermen en opruimen van depots. Op een aantal restpunten na zijn hun werkzaamheden afgerond. Een andere partij heeft voor ons gewerkt aan de openbare verlichting. Helaas is er een storing, waardoor de verlichting op sommige plaatsen niet werkt.

Werkzaamheden openbare verlichting

We zijn samen met de netbeheerder aan het onderzoeken wat de oorzaak van de storing is. We hopen dit zo snel mogelijk te kunnen oplossen.

Werkzaamheden BESIX

BESIX heeft de werkzaamheden uit fase 2 volgens planning in de zomervakantie afgerond. Daardoor kon de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer open op de geplande datum, 3 september. Daarna is er volop gewerkt aan fase 3. De fietspaden zijn vorige week voor het grootste deel geopend. Daarmee zijn de meeste werkzaamheden van BESIX afgerond, op een aantal restpunten na. Voor het uitvoeren van deze restpunten zijn geen ingrijpende wegafsluitingen of verkeersmaatregelen nodig.