Contract bijna compleet


De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het opstellen van het contract voor het werk 'Reconstructie N273 kom Baarlo'. Het contract is bijna compleet. In het contract wordt aan bedrijven gevraagd om het beste plan van aanpak te schrijven op basis van voorwaarden. Wanneer het contract compleet is, kunnen we bedrijven vragen om een plan van aanpak in te dienen.

Voorwaarden waaraan het project moet voldoen, zijn:

  • bereikbaarheid direct aanwonenden en bedrijven;
  • doorgang van openbaar vervoer en hulpdiensten;
  • fasering van het werk;
  • beperken hinder en overlast.

Onder andere deze voorwaarden staan in het contract. Daarnaast wordt in het contract gevraagd naar de prijs voor het totale werk.