De planning


Tot en met maart worden de contracten voor het werk 'Herinrichting N273 Kom Baarlo' opgesteld. De aanbesteding van dit werk zal plaatsvinden in de maanden april en mei. Het projectteam gebruikt de maand juni om de ingediende stukken van aannemers te beoordelen en het werk te gunnen.

Wanneer de aannemer bekend is, zal deze van juli tot en met september bezig zijn met voorbereidende werkzaamheden voor dit project. De daadwerkelijke uitvoering die buiten plaatsvindt, start waarschijnlijk in oktober. Het werk wordt opgeleverd in 2020. De exacte datum is nog onbekend. Dit heeft met een aantal zaken te maken, waaronder het plan en de planning van de aannemer.

U kunt de voorlopige planning van de 'Herinrichting N273 Kom Baarlo' bekijken via onderstaande link.

< link naar pdf van planning > (pdf, 8.2 MB)


informatie animatie