Wat houdt een EMVI-aanbesteding in?


Zoals u in de planning kunt zien, vindt in april en mei de aanbesteding plaats. Dit gebeurt op basis van de methode Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Wat houdt dit precies in?

Bij een EMVI- aanbesteding wordt een project niet gegund op basis van alleen de laagste prijs. Ook de kwaliteit telt mee. De aanbestedende dienst - de opdrachtgever - stelt voorwaarden op waaraan het project moet voldoen. Deze voorwaarden kunnen verschillen per project. Bij het ene project is bijvoorbeeld de omgeving belangrijk, bij het andere project is duurzaamheid belangrijk.


Voorbeelden van EMVI-voorwaarden zijn:
• verkeer
• innovatie
• kwaliteitsmanagement
• omgang met de omgeving


De opdrachtgever vraagt aan bedrijven om een plan van aanpak te schrijven. Daarin moet staan hoe het bedrijf het project zou aanpakken, rekening houdend met de voorwaarden. Het bedrijf krijgt een cijfer voor dit plan. Het cijfer wordt samen met de inschrijfprijs verwerkt in een formule. Het bedrijf met de beste prijs-kwaliteitverhouding wint de aanbesteding.