De aanbestedingsfase is gestart


We hebben het contract voor de uitvoering definitief gemaakt en gepubliceerd. Aannemers kunnen ons contract bestuderen, vragen stellen en daarna een aanbieding doen voor de realisatie van het project. Elke aanbieding bestaat uit een prijsaanbieding en een Plan van Aanpak.

Wij beoordelen aannemers niet alleen op de beste prijs voor de uitvoering van de werkzaamheden, maar ook op kwaliteit. In een Plan van Aanpak moet een aannemer aangeven welke meerwaarde hij biedt. Bijvoorbeeld:

  • Hoe richt de aannemer de uitvoering en tijdelijke verkeersmaatregelen in, zodat de hinder voor de omgeving minimaal is en dat de doorstroming en bereikbaarheid goed blijven?
  • Hoe communiceert de aannemer met de omgeving en direct belanghebbenden tijdens de uitvoering?
  • Hoe bouwt de aannemer op een zo efficiënt mogelijke manier, zodat hinder voor de omgeving minimaal is?

Als een aannemer in zijn Plan van Aanpak aantoonbare meerwaarde aanbiedt, belonen wij dit met extra punten.

Om het eerlijk te laten verlopen, beoordelen wij de Plannen van Aanpak op de punten in ons contract. Pas nadat we alle plannen hebben beoordeeld, bekijken we welke prijzen de aannemers aanbieden. We gunnen de uitvoering van het project N273 Baarlo aan de aannemer met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

We verwachten dat half september 2020 bekend is welke aannemer dit project gaat uitvoeren. Deze aannemer gaat dan het project voorbereiden en informeert u over de precieze planning, fasering en uitvoering van de werkzaamheden.