N273 Bebouwde kom Baarlo


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Peel en Maas de N273 in de bebouwde kom van Baarlo herinrichten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BESIX Infra.

Op de N273 is, tussen de 2 komgrenzen van de gemeente Baarlo in, groot onderhoud nodig voor delen van de weg. De Napoleonsbaan, zoals de N273 wordt genoemd, stamt nog uit de tijd van Napoleon en de weg is vele malen gerenoveerd. Daardoor ligt de weg een stuk hoger ten opzichte van de woningen, waardoor er regelmatig wateroverlast is door afwatering.

Planning werkzaamheden BES IX Infraen bereikbaarheid

Om de bereikbaarheid van de panden/bedrijven zo goed mogelijk te waarborgen, voert BESIX Infra de werkzaamheden gefaseerd uit.

In januari en februari vindt de voorbereiding van het project plaats, zoals klein graafwerk en het plaatsen van de bouwketen. Vanaf maart starten de werkzaamheden aan het fietspad en onderliggende riool. Deze werkzaamheden lopen tot medio juli. De rijbaan N273 blijft in deze fase gewoon in gebruik. Fietsers worden met passende verkeersmaatregelen tijdens deze fase omgeleid.

De werkzaamheden aan de rijbaan starten op meerdere plekken tegelijk vanaf medio juli 2021. Tijdens deze fase is het doorgaande verkeer door Baarlo over de N273 niet mogelijk, bestemmingsverkeer voor Baarlo zelf blijft wel mogelijk. Deze werkzaamheden duren tot eind Augustus 2021. Als laatste worden de opruim- en groenwerkzaamheden in september uitgevoerd.

Communicatie door BESIX Infra

BESIX Infra houdt u op de hoogte en zet hiervoor meerdere communicatiemiddelen in. Zo worden er waar nodig bewonersbrieven bezorgd, is er een facebookpagina ‘Baarlo N273’ waar de laatste stand van zaken op bijgehouden wordt, zijn er (rekening houdend met de dan geldende COVID-19 maatregelen) bewonersavonden en is er een openbaar inloopspreekuur. Verder is de hoofduitvoerder dagelijks aanwezig op locatie. BESI X Infraheeft een eigen projectwebsite: www.BesixinfraNederland.nl. Ook is de BESIX Infra Omgevingsapp beschikbaar.

BESIX Infra omgevingsapp:

U kunt op uw mobiele telefoon of tablet de BESIX Infra Omgevingsapp gratis downloaden. Zoek hiervoor in de Play Store of App Store op STRABAG Omgevingsapp.

  1. Installeer en open de app
  2. U wordt gevraagd om toegang tot uw locatie te verlenen. Geef akkoord.
  3. Markeer het project 'Reconstructie N273 – Kom Baarlo' als favoriet (klik op de ster)
  4. Open de projectinformatie en zet 'Ontvang meldingen' aan.

Via deze app houdt BESIX Infra u gedurende de looptijd van het project op de hoogte over de planning en mogelijke wijzigingen hierin en de bereikbaarheid van uw pand/onderneming. U ontvangt hiervoor steeds een pushbericht.

Ook heeft u in deze app de mogelijkheid om een vraag te stellen of opmerking te maken. Dit doet u door in de app naar het tabblad contact te gaan en hier uw vraag in te vullen en gegevens achter te laten. BESIX Infra neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.