N273 Bebouwde kom Baarlo


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Peel en Maas de N273 in de bebouwde kom van Baarlo herinrichten.

Op de N273 is, tussen de 2 komgrenzen van de gemeente Baarlo in, groot onderhoud nodig voor delen van de weg. De Napoleonsbaan, zoals de N273 wordt genoemd, stamt nog uit de tijd van Napoleon en de weg is vele malen gerenoveerd. Daardoor ligt de weg een stuk hoger ten opzichte van de woningen, waardoor er regelmatig wateroverlast is door afwatering.

Inloopbijeenkomst 29 januari 2019

Op dinsdag 29 januari 2019 heeft de Provincie Limburg samen met de gemeente Peel en Maas een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze inloopbijeenkomst konden geïnteresseerden tussen 16:00 en 20:00 uur het ontwerp, de planning en bijbehorende ontwerpafwegingen bekijken.

Medewerkers van de Provincie Limburg, gemeente Peel en Maas en advies- en ingenieursbureau RA infra waren aanwezig om vragen te beantwoorden en verdere uitleg over het ontwerp te geven.

Nieuwsbrief

Tijdens de inloopbijeenkomst hebben diverse mensen zich ingeschreven voor de nieuwsbrief die ongeveer 3-maandelijks per mail wordt verstuurd. In deze nieuwsbrief komen onder andere de stand van zaken aan bod alsmede informatie over de uitgevoerde onderzoeken. Heeft u interesse in de nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Vooruitblik 2019-2020

In het eerste en tweede kwartaal van 2019 zijn de contracten voor de aanbesteding van het werk 'Herinrichting N273 Kom Baarlo' opgesteld. De aanbesteding van dit werk start begin 2020. Vervolgens zal het projectteam de ingediende stukken van aannemers beoordelen en het werk gunnen.

Wanneer de aannemer bekend is, zal deze een paar maanden bezig zijn met voorbereidende werkzaamheden voor dit project. De daadwerkelijke uitvoering staat gepland in 2020. De exacte datum is nog onbekend. Deze is onder andere afhankelijk van de planning van de aannemer.

Voorlopige planning

Fase

Periode

Bestekfase

eerste en tweede kwartaal 2019

Aanbestedingsfase en gunningsfase

begin 2020

Voorbereidingstijd aannemer

half 2020

Uitvoering (afhankelijk van eventuele procedures)

start eind 2020

Betrokken partijen

Provincie Limburg en de gemeente Peel en Maas