N273 Bebouwde kom Baarlo


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Peel en Maas de N273 in de bebouwde kom van Baarlo herinrichten.

Op de N273 is, tussen de 2 komgrenzen van de gemeente Baarlo in, groot onderhoud nodig voor delen van de weg. De Napoleonsbaan, zoals de N273 wordt genoemd, stamt nog uit de tijd van Napoleon en de weg is vele malen gerenoveerd. Daardoor ligt de weg een stuk hoger ten opzichte van de woningen, waardoor er regelmatig wateroverlast is door afwatering.

Ondertekening realisatie overeenkomst

Op woensdag 17 juni ondertekenden wethouder Paul Sanders van de gemeente Peel en Maas en gedeputeerde Hubert Mackus van Provincie Limburg een realisatieovereenkomst voor de reconstructie van de N273 Baarlo. In deze overeenkomst staan de afspraken die de gemeente en de Provincie hebben gemaakt over de planvoorbereiding, realisatie, aanbesteding, financiële afwikkeling en het beheer en onderhoud van de N273. De ondertekening is nodig om de aanbestedingsfase te kunnen starten.

Nieuwsbrief

Ongeveer 3-maandelijks stuurt de Provincie een nieuwsbrief.. In deze nieuwsbrief komen onder andere de stand van zaken aan bod alsmede informatie over de uitgevoerde onderzoeken. Wilt u op de hoogte worden gehouden, dan kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Vooruitblik 2020-2021

De contracten voor de aanbesteding van het werk 'Herinrichting N273 Kom Baarlo' zijn opgesteld en begin juni 2020 gepubliceerd . Aannemer zullen de komende tijd gebruiken om een aanbieding op te stellen. De aanbieding dient te bestaat uit een prijsaanbieding en een Plan van Aanpak Nadat wij de verschillende aanbiedingen ontvangen hebben, zal het projectteam de ingediende stukken van aannemers beoordelen en het werk gunnen.
Wanneer de aannemer bekend is, zal deze een paar maanden bezig zijn met voorbereidende werkzaamheden voor dit project. De daadwerkelijke uitvoering staat gepland begin 2021. De exacte datum is nog onbekend. Deze is onder andere afhankelijk van de planning van de aannemer.

planning

Fase

Periode

Aanbestedingsfase en gunningsfase

juni - september 2020

Voorbereiding aannemer

4e kwartaal 2020

Start uitvoering (afhankelijk van eventuele procedures)

Einde 1e kwartaal 2021

Betrokken partijen

Provincie Limburg en de gemeente Peel en Maas