N271 Wellerlooi


Begin september start de Provincie Limburg met de uitvoering van asfaltonderhoud op de N271 tussen de kruisstraat ter hoogte van Wellerlooi en de rotonde bij Well.

Planning

Het asfaltonderhoud aan de N271 wordt gedurende een weekend uitgevoerd. De werkzaamheden starten op vrijdagavond 2 september 19:00 uur en zullen duren tot maandagochtend 5 september 06:00uur

Indien deze werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden niet uitgevoerd kunnen worden  zullen we uitwijken naar het reserveweekend. Dit is gepland in de periode van vrijdagavond 9 september 19:00 uur tot maandagochtend 12 september 06:00 uur. Voorafgaande aan en na deze werkzaamheden zullen er kleinere werkzaamheden uitgevoerd worden.

In onderstaande afbeelding is het werkgebied ter verduidelijking in rood aangegeven, in blauw de afsluiting van de Weideweg en Geyselberg.

Werkzaamheden N271 Wellerlooi

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de N271 tussen kruisstraat ter hoogte van Wellerlooi en de rotonde bij Well geheel afgesloten voor alle verkeer behoudens fietsers en bromfietsers.

Het doorgaande verkeer wordt grootschalig omgeleid via de N271-N270-A73-A67-N271 vv. Deze omleiding is uiteraard middels bewegwijzering aangegeven, zie de afbeelding onder het kopje Zie ook op deze pagina.

Verder zullen de Weideweg en de Geyselberg vanaf Well tot aan de aansluiting geheel worden afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van het openbaar vervoer en de hulpdiensten.

Let op: Hier zal een tijdelijk parkeerverbod van toepassing zijn in de periode dat er gewerkt wordt!

Voor landbouwverkeer wordt een aparte omleiding ingesteld, deze wordt middels bebording aangegeven.

Uiteraard zijn de hulpdiensten geïnformeerd over onze werkzaamheden.

We realiseren ons dat we overlast veroorzaken, we vragen u om begrip hiervoor op te brengen. Heeft u een afspraak, vertrek eerder als u normaal zou doen. Krijgt u bezoek of klanten, informeer hen over deze werkzaamheden en bijbehorende omleidingen.