N271 Rotonde Mook asfaltonderhoud


Begin april start KWS Infra Eindhoven met de uitvoering van asfaltonderhoud aan de N271 rotonde Mook in opdracht van de Provincie Limburg. Bovendien zal de gemeente Mook en Middelaar werkzaamheden uitvoeren aan het kunstwerk op de rotonde.

Planning

De werkzaamheden aan de rotonde van de Rijksweg N271 starten op dinsdag 2 april 06:00 uur. We verwachten dat onze werkzaamheden gereed zijn op 10 april 19:00 uur, mits we geen hinder ondervinden van de weersomstandigheden. Indien dit wel het geval is wordt het reserve uitvoeringsmoment ingezet van 10 april 19:00 t/m 12 april 19:00 uur.

In onderstaande afbeelding is het betreffende werkgebied ter verduidelijking met rood aangegeven.

Asfaltonderhoud rotonde Mook

De werkzaamheden worden van maandag tot en met vrijdag tussen 06:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd.

Bereikbaarheid

De rotonde zal worden afgesloten voor verkeer. Hierbij wordt doorgaand verkeer omgeleid via de N271 – N264 – A73. Verkeer naar Groesbeek vanaf de N271 Gennep wordt omgeleid via de N843. Verkeer naar Groesbeek vanaf Malden wordt omgeleid via de N271 – A73 – N264 – N271 – N843. Zie hiervoor onderstaande afbeelding.

Overige bereikbaarheid:

  • Het Raadhuisplein is alleen te bereiken vanaf de straat “De Hove”.
  • De omleidingen zijn uiteraard ter plekke via bewegwijzering aangegeven.
  • De bus zal omrijden via de Generaal Gavinstraat – Bovensteeg – Veldweg.
  • Fietsverkeer vragen wij af te stappen en gebruik te maken van het naast de rotonde gelegen voetpad. Het voetpad is daarmee natuurlijk open voor voetgangers.

Omleidingen asfaltonderhoud rotonde Mook

Overlast Generaal Gavinstraat – Bovensteweg

Busverkeer zal via de Generaal Gavinstraat zowel als de Bovensteweg omrijden omdat deze weg breed genoeg is voor de bussen. Aan de Bovensteweg zullen we aan één zijde van de weg verkeersverbodsborden plaatsen om deze ruimte voor de busdiensten te verzekeren. Dit zal in deze straten voor enige overlast zorgen en wij hopen hiervoor op jullie begrip.

Op de onderstaande afbeelding is weergegeven aan welke zijde het verkeersverbod zal komen te staan met blauwe pijlen en de rode lijn:

Overlast asfaltonderhoud rotonde Mook-min

Verdere informatie

Heeft u vragen, stel ze gerust. Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons opnemen via: onderhoudlimburg@kws.nl.