N271 omgeving Venlo


Vervanging van de verkeersregelinstallaties op de N271 Nijmeegseweg kan overlast voor het verkeer veroorzaken in de periode van 28 november tot 22 december.

De verkeersregelinstallaties op dit wegvak zijn verouderd. Om storingen te voorkomen, zullen we deze vervangen. Hoewel er alle moeite gedaan wordt om dit te voorkomen zal dit natuurlijk hinder voor het verkeer en beperkte vertraging met zich meebrengen. Ondanks het feit dat we een aantal werkzaamheden in de nacht uitvoeren.

De werkzaamheden op de N271 Nijmeegseweg zijn ter hoogte van de aansluiting met de A67. Ze zijn gepland in de periode van 28 november tot 22 december. Dit onder voorbehoud, omdat we afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.