N271 Ombouw Gennep


De Provincie Limburg gaat in samenwerking met de gemeente Gennep de N271 in Gennep aanpassen. De doelgroepenstrook voor langzaam-verkeer wordt geheel verwijderd. Gelijktijdig wordt nieuw asfalt aangebracht en worden de verkeerslichten bij Heijen, de toe- en afritten van de A77 en het industrieterrein De Grens vervangen.

Voor het verhogen van de verkeersveiligheid worden de toe- en afritten van de N264, de Brabantweg, aangepast en wordt er een snelheid-detectiesysteem voor langzaam verkeer aangebracht. Via interactieve borden langs de weg worden automobilisten met dit systeem geattendeerd op langzaam rijdende tractoren en optrekkende vrachtauto’s.

Ter hoogte van het industrieterrein De Grens wordt ook de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers verbeterd. De bushaltes worden verplaatst naar één opstaplocatie.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Gennep