Hoe nu verder met de planning?


Het heroverwegen van de mobiliteitsopgaven en -ambities heeft natuurlijk gevolgen gehad voor de planning. Dat het project verandert, betekent dat het ontwerp moet worden aangepast. En dat we kijken of de conditionerende onderzoeken moeten worden bijgewerkt.

Het nieuwe ontwerp zullen wij voorleggen aan de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep en zullen we publiceren op onze webpagina. We verwachten dat we in de eerste helft van 2020 het ontwerp en de bijbehorende werkzaamheden kunnen afronden. Dan wordt duidelijk in welke vorm de  ruimtelijke procedure kan worden opgezet. Tijdens deze procedure kan iedereen zijn zienswijze indienen. Parallel aan deze procedure begint de Provincie aan het opstellen van het bestek.

Het bestek is een contract waarin staat welke werkzaamheden de aannemer moet uitvoeren en wat we van de aannemer verwachten.