Het project N271 Plasmolen wijzigt


Op vrijdag 14 februari 2020 hebben Provinciale Staten (PS) een voorstel vastgesteld om alle mobiliteitsopgaven en -ambities op het gebied van spoor, fiets en wegen te heroverwegen. In de afgelopen maanden is op grond van verschillende criteria kritisch gekeken naar alle mobiliteitsopgaven en -ambities voor de komende 15 jaar. Door dit besluit wijzigt het project N271 Plasmolen op een aantal onderdelen.

Voor dit project is besloten om de volgende werkzaamheden niet te realiseren:

  • de passeerhavens voor landbouwvoertuigen
  • de houten geleiderail ter plaatse van de bomenlaan
  • de bomenlaan in de buitenberm van het fietspad, ter hoogte van het winterbed van de Maas

Geen passeerhavens voor landbouwvoertuigen

Het is beleid van Provincie Limburg om op lange, rechte stukken weg passeerhavens voor landbouwvoertuigen te plaatsen. Voor Plasmolen waren er 4 gepland. Tijdens de informatieavond is vaker de vraag gesteld waarom er passeerhavens voor landbouwvoertuigen moesten komen. Volgens een aantal bezoekers rijden er helemaal niet veel landbouwvoertuigen over de N271. We hebben dit nagevraagd bij de LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouw Bond) en zij bevestigden dat er weinig landbouwvoertuigen op deze weg rijden. Passeerhavens zijn dus niet nodig. Door dit besluit is op deze plekken minder tot geen grondaankoop meer nodig. Ook kunnen de bomen op deze plekken blijven staan.

Geen houten geleiderail ter plaatse van de bomenlaan

In de bermen naast de N271 in Plasmolen staan bomen. Het is landelijk beleid om in een berm een strook te hebben zonder obstakels: een obstakelvrije zone. Als automobilisten van de weg af raken, wordt hun snelheid afgeremd door de berm, zodat ze minder hard tegen een obstakel aan rijden. We zouden in Plasmolen een houten geleiderail plaatsen, zodat we geen bomen hoeven te kappen. Nu is besloten om geen rail te plaatsen. Zo wordt veel geld bespaard. De verkeersveiligheid blijft hetzelfde als nu. We gaan dus geen bomen kappen om een strook zonder obstakels te kunnen maken. Wel wordt een enkele boom gekapt om het uitzicht bij inritten te verbeteren.

Geen bomenlaan in de buitenberm van het fietspad, ter hoogte van het winterbed van de Maas

Het is beleid van de Provincie om bomenlanen te maken achter de obstakelvrije zones naast de wegen. Dit zou mogelijk zijn naast het fietspad in het winterbed van de Maas, maar dat zou een behoorlijke klus zijn. We zouden een gedeelte van de grond in het winterbed moeten kopen. Er zouden onderzoeken nodig zijn, bijvoorbeeld een bodemonderzoek en misschien een archeologisch onderzoek. De strook in het winterbed waar we de bomen wilden plaatsen, ligt zo’n 2 meter lager dan het fietspad en deze zouden we moeten ophogen. De kubieke meters die we zouden aanbrengen, moesten ín het winterbed eruit worden gehaald, zodat het winterbed zijn functie houdt. Het winterbed moet evenveel water kunnen bevatten. Dus als je op 1 plek grond toevoegt, moet die er elders weer uit. Door deze bomenlaan niet aan te leggen, besparen we veel geld en hoeven we minder tot geen grond te kopen.