Heijmans gaat het werk aan de N271 uitvoeren


Heijmans gaat de wegwerkzaamheden aan de N271 Milsbeek-Plasmolen-Mook uitvoeren. Het projectteam had aannemer Heijmans al eerder als winnaar van de aanbesteding vastgesteld, maar een van de andere indieners tekende een zwaarwegend bezwaar aan. Inmiddels is deze juridische procedure succesvol doorlopen. De rechter heeft de Provincie in het gelijk gesteld, wat betekent dat we het werk mogen gunnen aan Heijmans.

Inmiddels is de gunning verstuurd en is Heijmans begonnen met het voorbereiden van de werkzaamheden. Door de vertraging van ruim 3 maanden is het niet meer mogelijk om in 2022 te starten met het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit komt door de voorbereidingstijd van de aannemer, de inkoop van materialen en de aanvraag- en doorlooptijd van verschillende vergunningen die nodig zijn voor de realisatie.

Planning

De definitieve planning wordt nu gemaakt. In de volgende nieuwsbrief leest u daar meer over. Daarnaast zal Heijmans u via verschillende kanalen informeren.