Bezwaar in aanbesteding leidt tot vertraging


De afgelopen maanden hebben we aannemers gevraagd om een plan van aanpak te maken voor de werkzaamheden aan de N271. Dit verliep via een Europese aanbesteding. Een van de inschrijvers tekende bezwaar aan tegen de keuze voor de winnaar.

Zes aannemers dienden plannen in. Elk op hun eigen manier gaven zij invulling aan de vooraf bepaalde eisen. Ze hebben duidelijk veel tijd en energie gestopt in het goed indelen van de werkzaamheden om de omgeving te ontlasten.

Een belangrijk onderdeel van de aanbesteding is het kiezen van de winnende aannemer. Dit gebeurt volgens afspraken en regels die internationaal zijn vastgelegd. Het projectteam beoordeelde de plannen en stelde de winnaar vast. Na het bekendmaken van de winnaar schreef een van de inschrijvers een zwaarwegend bezwaar aan, omdat hij het niet eens is met de keuze. Daarom is een juridische procedure gestart. Begin september is de rechtszaak, waarna we de uitspraak van de rechter moeten afwachten. Daarna informeren we u weer via de nieuwsbrief.