Proefsleuven graven


Verschillende bedrijven hebben in de afgelopen jaren kabels en leidingen in de grond naast de N271 gelegd. Daarbij is niet altijd goed bijgehouden waar precies. Om te weten waar de kabels en leidingen precies liggen, gaan we zo'n 20 proefsleuven graven.

Afhankelijk van de vergunningverlening gaan we vanaf week 46 graven. Eerst worden de aanwezige kabels en leidingen vrij gegraven en digitaal ingemeten, zodat we weten waar deze liggen. Daarna worden de sleuven weer gevuld en de situatie hersteld. Er kan wat hinder zijn voor het fietsverkeer, omdat we werken vanaf de fietspaden. We zetten verkeersregelaars in.