Oversteek vijfsprong aangepast


Naar aanleiding van overleg in de gemeenteraden over het bestemmingsplan en de vergunning, zijn er gesprekken geweest over het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N271. Het projectteam heeft gesproken met de dorpsraden Middelaar en Plasmolen en SL!M Milsbeek.

De dorpsraden hebben aangegeven dat de veiligheid van de oversteek bij de vijfsprong voor fietsers niet voldoende was. Daarna hebben we in overleg de oversteek aangepast. In het nieuwe ontwerp is er meer ruimte voor de fietsers om te wachten op het middeneiland, zodat ook groepjes scholieren veiliger kunnen oversteken. Voor de voetgangers komt er een voetpad naast het fietspad, zodat beide groepen tegelijk kunnen oversteken.

Ook zien de dorpsraden graag de snelheidsremmer verplaatst naar de vijfsprong. Het projectteam heeft uitgelegd dat de huidige plek van de snelheidsremmer het beste werkt om de snelheid te remmen in de kern Plasmolen. Het verplaatsen van de snelheidsremmer is helaas niet mogelijk, omdat de weg en de omgeving niet uitstralen dat de maximumsnelheid 50 km per uur is. Weggebruikers zullen toch harder rijden.