Nieuwe bomen planten


In augustus zijn, vooruitlopend op de wegwerkzaamheden, bomen gekapt in de gemeente Gennep en de gemeente Mook en Middelaar. Zo voorkomen we dat ze worden gekapt in het broedseizoen van 2022. Voor de gekapte bomen worden nieuwe bomen geplant.

In Gennep moet dit gebeuren volgens de kapvergunning van de Provincie Limburg en de omgevingsvergunning van de gemeente Gennep. Voor elke gekapte boom worden twee nieuwe bomen van een redelijk formaat terug geplant. Op dit moment werkt het projectteam een plan uit voor de compensatie van de 21 bomen in Gennep. Hiervoor komen er 42 terug op een andere plek in de gemeente.

De gemeente Mook en Middelaar heeft geen specifieke compensatie-eisen gesteld, dus hier geldt alleen de provinciale kapvergunning. Minimaal 65 bomen moeten worden gecompenseerd, zodat voor iedere gekapte boom een nieuwe boom wordt geplant. Deze bomen worden binnen het project geplant. We proberen een volledige inrichting en herstel van de laanstructuur te maken. Volgens het huidige ontwerp kunnen we ongeveer 95 bomen planten. In de gemeente Mook en Middelaar planten we bomen van een vergelijkbare omvang als de nieuwe bomen in de gemeente Gennep.