Stand van zaken Voorlopig Ontwerp


In 2017 hebben we een schetsontwerp voor de reconstructie van de N271 tussen Middelaar en Mook opgesteld. Dat schetsontwerp is inmiddels door adviesbureaus Geonius en Movares uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp.

Een schetsontwerp is een ruimtelijk wensplaatje. Met de reconstructie N271 Milsbeek - Plasmolen - Mook wil de Provincie Limburg de verkeersveiligheid verbeteren, verkeerskundige knelpunten oplossen en ter hoogte van Plasmolen een pleisterplaats maken. Voordat het definitieve ontwerp wordt gemaakt, wordt eerst getoetst of het ruimtelijk wensplaatje haalbaar is.

In de afgelopen periode is het schetsontwerp getoetst op:

  • De ondergrondse infrastructuur: waar liggen kabels en leidingen? Moeten die blijven liggen of worden verplaatst?
  • Archeologie: waarmee moeten we rekening houden?
  • Flora en fauna: welke planten en dieren moeten worden beschermd?
  • Watertoets: hoe gaan we het regenwater in de toekomst afwateren?
  • Geotechnisch onderzoek: hoe sterk zijn het wegdek en de ondergrond?
  • Bodemonderzoek: moeten we rekening houden met bodemvervuiling als we gaan werken aan en langs de weg?
  • Kunnen we rekening houden met wensen uit de bewonersbijeenkomst van 2017?

Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat kleine aanpassingen aan het ontwerp nodig zijn. Er liggen bijvoorbeeld kabels en leidingen op de plek waar het fietspad komt. Hierdoor kan het fietspad niet overal asfalt krijgen, maar komen er tegels op deze plekken.

Helaas kunnen we niet alle wensen uit de omgeving uitvoeren. We kunnen bijvoorbeeld niet alle bomen houden. In de nieuwe situatie worden daarvoor nieuwe bomen geplant. Tijdens de bewonersavond op donderdag 9 mei kunt u zien hoe we dat willen doen.