Het ontwerp en de belangrijkste werkzaamheden


Wij hebben een belangrijk moment bereikt. Het ontwerpbestemmingsplan voor de N271 is in de gemeente Mook en Middelaar in procedure gegaan. We hebben samen met elkaar hard gewerkt hiervoor. Dit is mede gelukt dankzij de input en bijdragen van organisaties, omwonenden en ondernemers. Het project is een paar keer vertraagd door maatregelen van buitenaf. Voor het ontwerp moesten we een balans vinden tussen het beleid, de omgeving en de financiële mogelijkheden. Nu is het ontwerp definitief en zijn de gemeentelijke procedures gestart.

Het ontwerp in vogelvlucht

Het ontwerp zoals we dat willen gaan uitvoeren kunt u sinds juni downloaden van onze webpagina. De belangrijkste werkzaamheden noemen we hieronder. Deze lijst is niet compleet. Om alle werkzaamheden te zien, kunt u het ontwerp bekijken.

Minder bomen kappen

Met het nieuwe ontwerpbestemmingsplan worden er minder bomen gekapt dan volgens het vorige ontwerp zou gebeuren. Vanwege verkeersveiligheid is het wel noodzakelijk om bomen te kappen. Ook zijn een paar bomen aan het einde van hun levensduur. De te kappen bomen gaan we compenseren en waar mogelijk herstellen we de laanstructuur. Op het te reconstrueren stuk N271 is te weinig ruimte om alle nieuwe bomen te plaatsen. Daarom overleggen we met de gemeenten op welke andere plekken we nieuwe bomen kunnen planten.

Milsbeek – Plasmolen

Het kruispunt N271 met de Helweg, Vagevuurweg en de Pastoorsdijk gaat op de schop. Op de N271 komen middengeleiders. Het rechtsafvak gaat weg, zodat langzaam verkeer in 2 fasen de N271 kan oversteken. Dit zorgt er ook voor dat het verkeer op de N271 minder snel zal rijden.

Verder vindt er op dit stuk vooral onderhoud aan het asfalt plaats. De weg en het fietspad worden aangelegd volgens de CROW*-richtlijnen voor wegontwerp. De bushaltes worden aangepast aan de huidige standaard met verhoogd perron en een fietsenstalling. Voor beter uitzicht op de weg bij inritten worden een paar bomen gekapt.

Kern Plasmolen

Aan beide kanten van de kern Plasmolen komen snelheidsremmers. De snelheid in Plasmolen wordt 50 km per uur. Om ruimte te maken voor de snelheidsremmers, verdwijnen een paar bomen.

Waar nu nog een grote lap asfalt ligt waarop wordt geparkeerd, komt de pleisterplaats. Een plek waar mensen zich kunnen oriënteren op de omgeving. Hier komen ook de bushaltes en een paar parkeerplaatsen. De 2 andere parkeerplaatsen worden heringericht en waar mogelijk uitgebreid. De bomen die nu tegen het bosje staan, gaan weg. Er komen meerdere oversteekplaatsen voor langzaam verkeer, dat daar in 2 keer kan oversteken.

De aansluitingen van alle zijwegen worden vernieuwd. De aansluiting van de Zevenbergseweg wordt iets verlegd, zodat het fietspad hier uit kan buigen volgens de richtlijnen voor fietspaden. Een aantal bomen aan de rand van het bos aan de Zevenbergseweg moeten hiervoor worden gekapt.

Plasmolen – Mook

Op dit stuk is te weinig ruimte om aan elke kant van de weg een fietspad te maken die voldoen aan de richtlijnen. Daarom komt het fietspad aan één kant van de weg, aan de Maaszijde. Dit wordt een tweerichtingen fietspad. Verder vindt er op dit stuk onderhoud plaats en worden bomen gekapt: bij inritten en voor te verleggen kabels en leidingen.

Vragen

Heeft u een specifieke vraag over het ontwerp, dan kunt u die stellen aan de Provincie via N271Plasmolen@prvlimburg.nl.

* CROW is een van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld zijn.