Natuurontwikkeling in winterbed van de Maas


Tussen Plasmolen en Mook hebben we een stuk grond van het winterbed nodig om het fietspad te verbreden. Vanwege het bergend vermogen van dit stuk grond voor de Maas moeten we deze grond compenseren. Hiervoor heeft Natuurmonumenten een geschikt perceel en we zijn met hen in gesprek. Na het weghalen van de grond kan Natuurmonumenten de natuur op hun perceel verder ontwikkelen.

Omdat het winterbed lager ligt dan de weg, moeten we een strook langs het fietspad ophogen met grond. Hierdoor wordt het bergend vermogen van het winterbed kleiner. Om evenveel water van de Maas te kunnen blijven opvangen, zal het winterbed op een andere plaats dieper moeten worden. Een perceel van Natuurmonumenten is hiervoor geschikt en wij zijn met Natuurmonumenten in gesprek gegaan.

Natuurmonumenten heeft een eerste schetsontwerp aangeleverd van hoe zij graag de afgraving op hun perceel willen zien. De komende tijd werken we dit ontwerp samen verder uit. Nadat de afgraving klaar is, zal Natuurmonumenten hun verdere natuurontwikkeling uitvoeren zoals zij die willen hebben.

Wanneer wij de werkzaamheden op de N271 laten uitvoeren door een aannemer, zal deze aannemer de grond uit het perceel van Natuurmonumenten verwijderen en gebruiken voor het werk aan de weg. De aannemer zal zelfs meer uitgraven, zodat de poel op het perceel groter wordt voor flora en fauna.