Ontwerpbestemmingsplan Mook en Middelaar ter inzage


Op 14 september heeft de gemeente Mook en Middelaar het ontwerpbestemmingsplan 'Reconstructie N271 Mook – Milsbeek' ter inzage gelegd. Dit heeft ze laten weten in de rubriek Ter Sprake. U kunt gedurende 6 weken de planstukken inzien en uw zienswijze indienen. Dit kan digitaal op ruimtelijkeplannen.nl of fysiek op het gemeentehuis in Mook. Vanwege de coronamaatregelen moet u van tevoren een afspraak maken bij het KlantContactCentrum, via telefoonnummer 024 - 696 91 11.

In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen over de ruimtelijke procedures die bij de gemeenten moeten worden doorlopen. Omdat de procedure verschilt per gemeente, doorlopen we ongeveer tegelijk twee verschillende procedures. Terwijl we bij de gemeente Mook en Middelaar de bestemmingsplanprocedure volgen, volgen we bij de gemeente Gennep de standaard vergunningprocedure.

Gemeente Gennep

Binnenkort vraagt de Provincie ook de omgevingsvergunning aan bij de gemeente Gennep. Gemeente Gennep neemt de aanvraag dan in behandeling en zal deze publiceren in een gemeentelijk blad, dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad of op internet. Deze procedure duurt 8 weken. De gemeente kan deze 8 weken eenmalig verlengen met 6 weken. Als u het niet eens bent met het definitieve besluit, dan kunt u bezwaar maken. We verwachten de omgevingsvergunning begin oktober aan te vragen.