Waar staan we nu


Omwonenden en bedrijven langs dit traject hebben laatst een bewonersbrief ontvangen. We willen in 2020 starten met het realiseren van de reconstructie. In juli 2018 is een nieuwe fase gestart: de initiatiefase.

Er is een schetsontwerp gemaakt. De komende maanden werken we dit uit tot een definitief ontwerp. Daarvoor doen we diverse voorbereidende werkzaamheden. Zoals onderzoeken die nodig zijn om een bestemmingsplanwijziging te doorlopen en het ontwerp te verfijnen.

We doen bijvoorbeeld de volgende onderzoeken:

  • onderzoek naar de bodemkwaliteit
  • water- en infiltratieonderzoek
  • onderzoek naar landschap, flora & fauna
  • geotechnisch onderzoek
  • archeologisch onderzoek
  • onderzoek naar luchtkwaliteit en geluid

Deze onderzoeken geven geen overlast voor bewoners of hinder voor het verkeer.

Nadat de Provincie het definitief ontwerp heeft vastgesteld, wordt alles uitgewerkt in de aanbestedingsdocumenten. Vervolgens worden de werkzaamheden via een contract aanbesteed aan een aannemer.

De voorlopige planning is als volgt:

Planvoorbereidingsfase: tot 4e kwartaal 2019.
Aanbestedingsfase: van 4e kwartaal 2019 tot en met 1e kwartaal 2020.

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.