Het project in coronatijd


De vorige nieuwsbrief is begin maart verstuurd. Een dikke week later ging Nederland 'op slot'. Wij hopen dat het goed gaat met u en uw naasten. Wij zijn zo goed als mogelijk doorgegaan met onze werkzaamheden. Het ontwerp is aangepast en kunt u vinden op onze website.

We hebben het ontwerp aangepast naar aanleiding van de heroverweging van alle mobiliteitsopgaven en -ambities. U kunt het ontwerp bekijken op deze pagina. De stukken voor de ruimtelijke procedure liggen straks ter inzage bij de gemeenten. Let u erop dat er vanwege het coronavirus richtlijnen zijn voor het bezoeken van het gemeentehuis?

Aankoop van grond

Vanwege de coronamaatregelen zijn de gesprekken voor de aankoop van grond tijdelijk gestopt. Hierdoor hebben we een kleine vertraging opgelopen en is de echte start van de realisatie iets later. Gelukkig kunnen we vanaf nu deze gesprekken weer inplannen. Natuurlijk houden we ons daarbij aan de richtlijnen van het RIVM.

Bodemonderzoek

Vanwege de veranderde regels voor PFAS doen we binnenkort een extra bodemonderzoek. Hiervoor boren we weer in de grond. We kunnen met deze grondmonsters ook meer informatie krijgen over archeologische waarden van het gebied. De boringen kunnen doorgaan, omdat de werkzaamheden buiten zijn en we ons goed houden aan de 1,5 meter afstand. Wij verwachten dat dit onderzoek in augustus plaatsvindt.