Planning


De besluitvorming over de scope en planning van het project N271 Plasmolen wordt voorgelegd aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

Eind 2018 heeft het college van Gedeputeerde Staten alle lopende Mobiliteitsopgaven en -ambities heroverwogen. Er is toen besloten om de besluitvorming over de gevolgen van deze heroverweging over te laten aan het nieuwe college.

Het nieuwe college is geïnstalleerd en gaat ermee aan de slag. Na de besluitvorming wordt meer duidelijk over de scope en planning van de N271 Plasmolen. Wij houden u op de hoogte via deze nieuwsbrief.