Meestgestelde vragen


Bezoekers van de inloopbijeenkomst konden vragen te stellen. De antwoorden op de 3 meestgestelde vragen vindt u in dit artikel. De hele lijst met antwoorden op algemene vragen komt op de website te staan.

Dit kan nog even duren, omdat sommige vragen zijn doorgestuurd aan een specialist en verder worden uitgezocht. Specifieke vragen of opmerkingen beantwoorden we persoonlijk via e-mail. Het kan zijn dat het Voorlopig Ontwerp op basis van de ontvangen reacties op een paar punten wordt aangepast. We houden u op de hoogte.

De top 3 van de meestgestelde vragen:

Waarom wordt de kruising Helweg, Vagevuurweg, Pastoorsdijk niet als rotonde vormgegeven?

Vanwege de lage verkeersintensiteit en het ruimtebeslag is gekozen voor een kruising. De inrichting van het kruispunt past voor de veiligheid en doorstroming het beste bij de verkeersintensiteit. De kruising krijgt middengeleiders om het verkeer beter te leiden. Dit verhoogt de veiligheid nog meer. In het midden van de kruising is opstelruimte voor afslaand verkeer. Er komt een oversteekplaats voor fietsers. In de middengeleider is opstelruimte voor fietsers, zodat ze in 2 fasen kunnen oversteken.

Waarom blijft de rechtsafstrook voor verkeer uit de richting Nijmegen naar de Pastoorsdijk niet?

Er kunnen kop-staartbotsingen ontstaan als afslaand verkeer moet wachten voor fietsers, vooral in de zomer. Op de ontworpen kruising Helweg, Vagevuurweg, Pastoorsdijk komt er 1 strook voor verkeer dat uit de richting Nijmegen rechtsaf slaat naar de Pastoorsdijk en verkeer dat rechtdoor rijdt. Een vrije rechtsafstrook zorgt niet voor een verlaging van de snelheid en maakt de oversteekafstand voor fietser en voetgangers langer en onveiliger.

Waarom moeten er zoveel bomen worden gekapt?

Als Provincie hebben we de taak de provinciale weg zo veilig mogelijk te maken. In de huidige richtlijnen moet de berm, waar de bomen nu staan, vrij zijn van obstakels. Om niet alle bomen te hoeven kappen, plaatsen we waar mogelijk een houten geleiderail. Op andere plaatsen worden bomen bij uitritten gekapt. Zo wordt het zicht op de weg en het fietspad beter.