Gemeenten en Provincie tekenen realisatieovereenkomsten


Op donderdag 18 juni zijn de realisatieovereenkomsten voor de reconstructie van de N271 Plasmolen ondertekend. Wethouder Geertjan Wienhoven van de gemeente Mook en Middelaar, burgemeester Willibrord van Beek van de gemeente Gennep en gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg plaatsten hun handtekening. In deze overeenkomsten staan de gemaakte afspraken tussen de Provincie en beide gemeenten.

Dit zijn afspraken over de planvoorbereiding, aanbesteding, realisatie, financiële afwikkeling en het beheer en onderhoud van de N271.


Wethouder Geertjan Wienhoven van de gemeente Mook en Middelaar, gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg en burgemeester Willibrord van Beek van de gemeente Gennep ondertekenen de realisatieovereenkomsten.