Het doel van de reconstructie


Dit deel van de N271 voldoet niet aan de eisen van Duurzaam Veilig, het landelijk beleid voor verkeersveiligheid. Na de reconstructie past de weg bij de omgeving en het gebruik van de weg.

De andere verkeersknelpunten zijn:

  • De fietspaden en tussenbermen zijn te smal.
  • De obstakelvrije zone is te krap. Het is gevaarlijk wanneer obstakels dicht op de weg staan.
  • Op drukke dagen is er parkeeroverlast. De inrichting van de parkeervoorzieningen past niet in de omgeving.
  • (Vracht)verkeer rijdt sneller dan de maximum snelheid.
  • Door de smalle weg en hoge snelheid ervaren mensen onveiligheid.
  • Het is te druk voor fietsers en voetgangers om in 1 keer veilig te kunnen oversteken. De bocht bij Plasmolen is te krap voor een snelheid van 80 km/u. Verkeer kan makkelijk uit de bocht vliegen of de binnenbocht gevaarlijk krap nemen.
  • Er rijdt landbouwverkeer op de N271. Hiervoor is geen alternatieve route en inhalen is gevaarlijk.

Gedurende de wegwerkzaamheden kunnen ook onderhouds- en saneringswerkzaamheden plaatsvinden.

In dit project werken Provincie en gemeenten Mook en Middelaar en Gennep nauw samen om het project zo soepel mogelijk te laten verlopen. We houden zo veel mogelijk rekening met de belangen van en in de omgeving.