Werkzaamheden later van start


In de laatste nieuwsbrief schreven we dat we voor de zomer wilden starten met de aanbesteding. Om deze procedure te starten willen we zekerheid hebben dat de juiste vergunningen verleend zijn en de toezegging dat benodigde gronden aangekocht kunnen worden. Helaas zijn nog niet alle vergunningen verleend.

Verder zijn nog niet alle gronden, die nodig zijn voor de aanleg van de weg, verworven. Omdat we nog niet met zekerheid kunnen zeggen wanneer we deze gronden in eigendom hebben, wordt de aanbestedingsprocedure niet voor de zomer gestart. We verwachten dat de bouwwerkzaamheden dit jaar niet meer van start gaan. Zodra er meer duidelijk is, brengen we u op de hoogte.