Ophalen wensen omwonenden over uitvoering


De afgelopen periode spraken we met de directe omwonenden via digitale bijeenkomsten en telefoon. We informeerden hen over de stand van zaken rondom het project en haalden eisen en wensen op over de uitvoering van de werkzaamheden.

Deze eisen en wensen nemen we mee in de uitwerking van de uitvraag voor de aanbesteding. Voorafgaand aan de aanbesteding weegt het projectteam af wat een harde eis is en wat we als wens opnemen. In de uitvraag wordt de aannemer gevraagd een plan te maken hoe om te gaan met deze wensen en eisen. De plannen worden dan door het projectteam beoordeeld op onder andere deze punten. Maar ook op andere inhoudelijke en financiële eisen. De aannemer met de beste prijs-kwaliteitsverhouding mag het werk uitvoeren.

Tijdens de bewonersbijeenkomsten waren ontwerpwijzigingen expliciet niet het doel van het overleg, dit gezien de eerdere inspraakmogelijkheden en fase waarin het ontwerp zit.

Hieronder benoemen we in grote lijnen de wensen en eisen op het gebied van hinder, communicatie en bereikbaarheid.

Hinder

Er is een verzoek om, tijdens het hoogseizoen, in de buurt van camping de Geuldert werktijden tussen 9.00 en 18.00 uur te hanteren in verband met geluidshinder.

Communicatie

De bewoners verwachten een duidelijk aanspreekpunt van de aannemer waar ze terecht kunnen met vragen en klachten. Ook vragen de ondernemers heldere en tijdige informatie over de fasering en bereikbaarheid zodat klanten en leveranciers goed geïnformeerd kunnen worden.

Bereikbaarheid

Omwonenden geven het belang van de weg aan voor zowel lokaal als doorgaand verkeer. Ook de specifieke locaties met mogelijke knelpunten zijn gedeeld. Verder is er specifieke nadruk gelegd op de bereikbaarheid van restaurants en recreatieve locaties in het hoogseizoen, globaal van meivakantie tot herfstvakantie. Verder zijn er suggesties gedaan voor omleidingen tijdens de werkzaamheden.