Vervolg project


Naast de genoemde bestemmingsplan- en vergunningprocedures worden binnenkort nog andere vergunningen en meldingen gedaan. Die zijn nodig om de uitvoering van het project voor te bereiden. Het ingenieursbureau is bezig met de laatste zaken van het uitvoeringscontract.

Op dit moment is het de bedoeling om de aanbestedingsprocedure voor de zomer op te starten. Met deze procedure selecteren we een aannemer. We verwachten dat de aannemer in het laatste kwartaal van 2021 start met de werkzaamheden. Waar hij start en in welke volgorde hij het project uitvoert, mag hij zelf bepalen. Elke aannemer die meedoet aan de aanbesteding, maakt plannen voor de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid van de omgeving. Wij beoordelen de plannen. De aannemer met de minste overlast maakt een grotere kans om het project te mogen doen. Zo houden we de overlast zo klein mogelijk.