Verleggen kabels en leidingen start in mei


Om de weg te laten voldoen aan de richtlijnen, moet het asfalt op sommige plaatsen worden verbreed naar de berm. In de berm liggen op de meeste plaatsen kabels en leidingen in de grond. Deze moeten worden verplaatst om de weg opnieuw te kunnen inrichten. Dit doen we voordat de aannemer de nieuwe fundering en het nieuwe asfalt legt. Daarom wordt vanaf mei op verschillende plaatsen langs de N271 gegraven om kabels en leidingen te verleggen.

Voor dit verleggen zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. We proberen de overlast zo klein mogelijk te houden.

Kappen bomen voor kabels en leidingen

Om de kabels en leidingen een nieuwe plaats naast de weg te geven, moeten er helaas een paar bomen worden gekapt. Vanaf half maart worden 26 bomen gekapt. Omdat het broedseizoen op 15 maart is begonnen, laten we een ecoloog voor de kap controleren of er vogelnesten in de bomen zitten.