Bestemmingsplan goedgekeurd


Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Mook en Middelaar het bestemmingsplan 'Reconstructie N271 Mook-Milsbeek' behandeld. Verschillende mensen en organisaties hadden zienswijzen ingebracht met vragen en opmerkingen over de plannen.

De gemeente Mook en Middelaar en de Provincie Limburg hebben deze vragen beantwoord in de nota van zienswijze. In de raadsvergadering op 28 januari 2021 zijn deze zienswijzen besproken en heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan goedgekeurd. Op verzoek van de raad heeft de wethouder een gesprek gehad met gedeputeerde Mackus over de vragen en opmerkingen op het bestemmingsplan. Deze vragen gingen vooral over de veiligheid van de kruising van de N271 met de Helweg, Vagevuurweg en Pastoorsdijk. In dat gesprek is afgesproken dat het projectteam de vragen en opmerkingen over deze kruising op de N271 bespreekt met de dorpsraden van Plasmolen en Milsbeek. Dit gesprek is inmiddels geweest.

Omdat een gedeelte van het project in de gemeente Gennep ligt, is hier een omgevingsvergunning aangevraagd. De omgevingsvergunning omvat ook de wijziging van bestemming naar verkeersbestemming, de kapvergunning en het wijzigen van de weg. Betrokken burgers hebben bij de gemeente Gennep vragen gesteld over de inrichting van de weg. Het projectteam heeft deze vragen inmiddels besproken met de dorpsraad van Milsbeek. Deze vergunningsprocedure is bijna klaar.