Voorbereiding aanbesteding


Volgens de planning starten we in oktober 2022 met de aanbesteding van de werkzaamheden. Als voorbereiding daarop maken we tot en met september van dit jaar alle contractstukken die nodig zijn. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV ondersteunt de Provincie hierbij.

Omdat er geen beroepen zijn ingediend tegen het bestemmingsplan N270 Via Venray, kan in maart 2023 een aannemer bekend zijn. Daarna komt de voorbereidingsperiode, waarin het ontwerp zal worden gedeeld met belanghebbenden. In de loop van 2023 kan de aannemer starten met de werkzaamheden.

Als voorbereiding op de werkzaamheden aan de N270 wordt halverwege 2022 alvast een leiding van de Gasunie verlegd. Natuurlijk houden we hierover op de hoogte.

Op de projectpagina kunt u de planning bekijken.