Terugblik 2019 en 2020


Wat is de afgelopen 2 jaar gebeurd in dit project? In april 2019 hebben we de omgeving geïnformeerd over de verkeersknelpunten binnen ons plangebied en de gekozen oplossingen. Op basis van deze oplossingen hebben we het project verder uitgewerkt en zijn onderzoeken uitgevoerd.

In mei 2019 deed de Raad van State uitspraak over het landelijk stikstofprobleem. Dit had invloed op een paar onderzoeken. Die onderzoeken zijn opnieuw uitgevoerd. Tegelijk heeft de Provincie Limburg haar mobiliteitsopgaven en -ambities opnieuw bekeken. Op grond van verschillende criteria is kritisch gekeken naar alle mobiliteitsopgaven en -ambities voor de komende 15 jaar. Provinciale Staten namen in februari 2020 een besluit hierover. Dat besluit leidde tot een aanpassing van ons project.

In september 2020 is het verkeersmodel van Noord-Limburg aangepast. Daardoor zijn de verkeersgegevens die worden gebruikt voor onder andere de geluids- en luchtonderzoeken veranderd. Tot slot kwam er in oktober een nieuw landelijk rekenmodel om stikstofwaarden te berekenen. Op basis van het verkeersmodel en rekenmodel werken we de onderzoeken nu bij. Deze onderzoeken zijn nodig om de bestemmingsplanprocedure te starten.