Planning


Het nieuwe jaar is begonnen. Wij wensen u een gelukkig en gezond 2021. In deze nieuwsbrief blikken we terug en vooruit. De komende periode staat in het teken van de bestemmingsplanprocedure. Dat is het proces om het bestemmingsplan vast te stellen. Tegelijk gaan we verder met het aankopen van de gronden die nodig zijn. Ook vragen we vergunningen aan en stellen we een contract op voor de uitvoering.

Zodra dit allemaal klaar is, verwachten we in januari 2022 te starten met de aanbesteding. Dit hangt ook af van het verloop van de bestemmingsplanprocedure. Tijdens de aanbesteding kunnen aannemers een aanbieding doen om het werk te maken. Na een zorgvuldige beoordeling van de aanbiedingen krijgt 1 aannemer de opdracht om het werk te maken. Voordat de schop echt de grond in gaat, moet de aannemer eerst voorbereidingen doen: dat noemen we engineering. We verwachten dat het project N270 Via Venray eind 2023 klaar is.