Akoestische situatie veranderd


Bij het opstellen van het akoestisch onderzoek voor het ontwerp-bestemmingsplan is ten onrechte gedacht dat voor een aantal woningen al een hogere waarde was vastgesteld. Daarom is bij deze huizen de verwachte geluidsbelasting van ná het project niet vergeleken met de geluidsbelasting van dit moment.

Dit had wel moeten gebeuren. Het akoestisch onderzoek voor het definitieve bestemmingsplan is op dit punt aangepast. Nu klopt de vergelijking tussen de huidige en toekomstige situatie wel.

Asfalt dat geluid vermindert

Bij de uitvoering van het project N270 Via Venray plaatsen we meer asfalt dat geluid vermindert dan in eerste instantie de bedoeling was. Dit doen we op grond van het 'Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen'. Met deze bovenwettelijke geluidsmaatregel was in het akoestisch rapport bij het ontwerp-bestemmingsplan nog geen rekening gehouden. In het akoestisch rapport voor het definitieve bestemmingsplan zijn de maatregelen uit het Actieplan wél meegenomen. De geluidsbelasting na uitvoering van het project valt daardoor bij een aantal woningen lager uit dan we bij het ontwerp-bestemmingsplan dachten.