Planning bestemmingsplan aangepast


De bestemmingsplanfase die eind 2018/begin 2019 zou starten, kan pas in het laatste kwartaal van 2019 van start. Er moeten nog aanvullende onderzoeken plaatsvinden en met enkele betrokken partijen moet nog worden afgestemd.

Op dit moment zijn de Provincie en de gemeente Venray druk bezig met de voorbereidingen van de bestemmingsplanprocedure. In een volgende nieuwsbrief informeren we u over de verdere voortgang van deze procedure. Tijdens die fase kunt u alle voorgenomen bestemmingsplanwijzigingen inzien. Ook houden we dan een bijeenkomst waarin we u vertellen over deze wijzigingen.