De planning is veranderd


De planning van het project N270 Via Venray is veranderd. Dit komt door de stikstofcrisis, de strengere normen voor PFAS en de heroverweging van alle mobiliteitsopgaven en -ambities in Limburg. Het besluit van Provinciale Staten over die heroverweging had ook gevolgen voor dit project. Gelukkig konden we na dat besluit, ondanks de coronamaatregelen, verder met de voorbereiding van het project. Dit alles zorgde wel voor veranderingen in de planning. Dit is de nieuwe planning op hoofdlijnen.

Nieuwe planning N270 Via Venray
Actie Begindatum Einddatum
Besluit Provinciale Staten heroverweging n.v.t. 14 februari 2020
In beeld brengen van gevolgen van heroverweging voor project, actualiseren schetsontwerpen en ruimtelijke onderzoeken voor de bestemmingsplanprocedure Februari 2020 December 2020
Bestuurlijke vaststelling van ontwerp-bestemmingsplan door college van burgemeester en wethouders van gemeente Venray n.v.t. Januari 2021
Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Januari 2021 Maart 2021
Behandeling zienswijze en opstellen definitief bestemmingsplan Maart 2021 Mei 2021
Bestuurlijke vaststelling van definitief bestemmingsplan door gemeenteraad Venray n.v.t. Juni 2021
Beroep (in geval van procedure Raad van State) Juni 2021 Juni 2022
Onherroepelijk bestemmingsplan n.v.t. Oktober 2021
Planvoorbereiding Januari 2021 Januari 2022
Aanbesteding Februari 2022 Juli 2022
Uitvoering (voorbereiding + realisatie) Augustus 2022 Juli 2024