Ontwerpen en milieuonderzoeken


Op dit moment passen we de ontwerpen aan en doen we een deel van de milieukundige onderzoeken voor de bestemmingsplanprocedure opnieuw. Dit is onder andere nodig omdat het provinciaal verkeersmodel Noord-Limburg laatst is aangepast. Dit model geeft aan waar, hoe, hoeveel en wanneer het verkeer rijdt.

In het aangepaste verkeersmodel rijdt nu meer verkeer over de N270 en dit kan invloed hebben op verschillende milieuaspecten, zoals geluid, luchtkwaliteit en stikstofemissie.