Ontwerp-bestemmingsplan


We verwachten dat het gemeentebestuur van Venray begin 2021 het ontwerp-bestemmingsplan vaststelt. Daarna komt het ter inzage te liggen en kan iedereen zijn zienswijze indienen. Vóór de vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan organiseren we een informatiemoment voor belangstellenden.

We verwachten dat deze bijeenkomst eind november of begin december 2020 zal zijn. We laten op tijd weten wat de precieze datum wordt en wat u tijdens de bijeenkomst kunt verwachten. U leest het in een volgende nieuwsbrief.