Nieuwe omgevingsmanager Antoine Janssen


Sinds 1 januari is Antoine Janssen de nieuwe omgevingsmanager in het project N270 Via Venray. Hij volgt Riny van Deursen op. Antoine heeft al jaren ervaring in verschillende provinciale projecten, als projectmanager, procesmanager en omgevingsmanager. Antoine is 51 jaar, getrouwd en heeft 2 zonen.

Riny van Deursen neemt afscheid van zijn rol als omgevingsmanager:

Na 2 jaar als omgevingsmanager werkzaam te zijn geweest in het project N270 via Venray, is het tijd om het wat rustiger aan te doen. Ik heb de overleggen met aanwonenden, belanghebbenden en vertegenwoordigende instanties altijd als prettig ervaren. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor de positieve bijdragen aan het tot stand komen van een schetsontwerp. Ik wens de omgeving, de gemeente Venray en het gehele projectteam veel succes met de verdere voorbereiding van dit mooie project. Verder hoop ik dat mijn opvolger Antoine Janssen dezelfde support mag ondervinden zoals ik die altijd heb beleefd.

Met vriendelijke groeten,

Riny van Deursen