Akkoord over aanpak provinciale weg N270 bij Venray


De gemeente Venray en de Provincie Limburg gaan samen de provinciale weg N270 en de aansluitende wegen vernieuwen. “De doorstroming en veiligheid op de provinciale weg worden daardoor beter,” zegt gedeputeerde Eric Geurts. Volgens wethouders Jan Loonen en Anne Thielen profiteren ook de bewoners en bedrijven langs de weg in Venray ervan. “Deze plannen zorgen voor een goede bereikbaarheid en sociale veiligheid. Dit is goed voor onze hele gemeente.”

Tijdens de reconstructie van de N270 worden de volgende zaken aangepakt:

  • verkeerslichten op de Leunseweg bij de op- en afritten met de N270
  • een eigen aansluiting van bedrijventerrein De Brier op de N270
  • een veilige landbouwroute
  • kruising N270 – A73
  • kruising N270 – De Blakt
  • N270 parallelle fietsverbinding rotonde Oostrum – station Venray
  • N270 tussenliggende wegvakken

Op dinsdag 12 maart ondertekenden de gemeente Venray en de Provincie een overeenkomst. Daarin hebben ze afspraken vastgelegd over verantwoordelijkheden, financiën, samenwerking en risico’s. De hele klus gaat ruim 22 miljoen euro kosten. In dit bedrag zit een subsidie van 500.000 euro die beschikbaar is gesteld om duurzaam, milieuvriendelijk en CO2-reducerend te bouwen. Ook Rijkswaterstaat zal bijdragen aan het project. De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden is gepland voor 2021/2022.