N266 Nederweert asfaltonderhoud


Op 15 april 2024 start KWS Infra Eindhoven met de uitvoering van het asfaltonderhoud aan de N266 te Nederweert in opdracht van de Provincie Limburg.

Planning

De werkzaamheden aan de Rijksweg Noord starten op 15 april 2024. We verwachten dat onze werkzaamheden gereed zijn op 3 mei 2024, mits we geen hinder ondervinden van de weersomstandigheden. Het reservemoment is ingepland van 4 t/m 12 mei 2024.

Het werkgebied is onderverdeeld in twéé fases. In afbeelding 1 is het betreffende werkgebied ter verduidelijking weergegeven. In week 16 zal fase 1 worden uitgevoerd waarbij het gehele werkgebied afgesloten zal blijven voor verkeer. In week 17 en 18 zal fase 2 worden uitgevoerd waarbij fase 1 weer open is voor verkeer. In week 17 zal dan ook de kruising met de Winnerstraat en Peelsteeg weer open zijn voor verkeer.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op doordeweekse dagen, dus van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Uiteraard proberen we de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is er voor verkeer een omleiding ingesteld via de A67, N279 en N275. Deze omleiding is uiteraard ter plekke via bewegwijzering aangegeven en is tevens weergegeven in bijgevoegde afbeelding 2. Fietsverkeer blijft doorgang houden middels het bestaande rijwielpad. De hulpdiensten zijn geïnformeerd en deze hebben doorgang, hiervoor kunnen zij mogelijk gebruik maken van het rijwielpad.

Bedrijventerrein Aan Veertien: Transport en medewerkers kunnen gedurende fase 1 rijden via de route zoals aangegeven in afbeelding 3.

Afbeelding 1 werkgebied
Afbeelding 2 Omleiding doorgaand verkeer
Afbeelding 3 Route Aan Veertien

Landbouwverkeer

Landbouwverkeer kan omrijden via het onderliggend wegennet. In verband met de breedte van de weg willen wij u adviseren op de volgende manier te rijden:

Omleiding landbouwverkeer

Verdere informatie

Heeft u vragen, stel ze gerust. Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons opnemen via: onderhoudlimburg@kws.nl. Bij calamiteiten kunt u direct contact opnemen met onze uitvoerder via: 06-50226375.