Onderzoeken doen en schetsontwerpen maken


De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is een volgende stap in de haalbaarheidsfase waarin we nu zitten. De projectonderdelen zijn nu nog lijnen en stippen op een kaart. In deze fase werken we die concreter uit.

We voeren verschillende onderzoeken uit en laten voorlopige schetsontwerpen maken voor de verschillende projectonderdelen. Er wordt met belanghebbenden gesproken over de haalbaarheid hiervan. Als het nodig is, worden onderdelen in de ontwerpen aangepast, zodat we daarna een definitief schetsontwerp kunnen maken. De haalbaarheidsfase duurt tot december 2021.

Vervolgfases

Het project gaat dan naar de volgende fase: de planvormingsfase. In die fase werken we het definitief schetsontwerp uit in technische tekeningen en een werkomschrijving. Als dit klaar, is gaan we het project uitvoeren: de uitvoeringsfase. Hiervoor sluiten de Provincie Limburg en de gemeente Nederweert dan een nieuwe overeenkomst, een zogenaamde realisatieovereenkomst.