Aanbesteding adviesbureau


Een gespecialiseerd bureau maakt de schetsontwerpen en houdt de gesprekken met belanghebbenden. De Provincie en de gemeente zijn hiervoor een procedure voor aanbesteding gestart. Meerdere adviesbureaus hebben zich ingeschreven. Deze procedure is bijna afgerond.

Informatiebijeenkomst

We verwachten dat de gunning medio april definitief is. Het bureau dat het werk krijgt gegund, kan daarna direct aan de slag. Een van de eerste acties is het organiseren van een algemene informatiebijeenkomst voor belanghebbenden. Hoe die bijeenkomst wordt gehouden, hangt af van de coronamaatregelen die dan gelden.